טכנולוגיות תעשייתיות מתקדמות למחזור שקיות ניילון

סכנה או חומר גלם פוטנציאלי

שקיות ניילון שבהן נעשה שימוש גורף בכל תחומי הצרכנות (קמעונאית ולעתים גם סיטונאית) וכמובן גם כל מגוון השימושים בגלילי ניילון מכל הסוגים לסוגי התעשייה השונים, הביאו לאחר יותר מחמישים שנה של שיכלול ושימוש מסיבי לכך שכל סוגי שקיות ניילון וכן השימוש התעשייתי בעטיפות ניילון יוגדרו כסכנה לאיכות הסביבה בעיקר בשל משך חייהן של חומרים אלה שהוא כמעט אין סופי ביחס למשך חיי האדם.

כאמור תחילת ייצור שקיות גופיה ללא תפר בוצע על ידי מהנדס שוודי בשם גוסטב סטן ת'ולין בתחילת שנות ה-60 ואף נרשם פטנט על דרך ייצור זאת (מקור ויקיפדיה).

אמנם לקח לגורמי רגולציה עולמיים וגופי שימור איכות הסביבה זמן להתעורר אך בלחצם של אלה ובאיחור של 40 שנה כמעט החלו להתפתח תעשיות אשר מסוגלות להתמודד עם מיחזור יריעות פלסטיק ושקיות והפיכתן לחומר גלם ליצור מחודש.

בשונה מחומרי הפלסטיק הקשיחים שהטכנולוגיות למיחזורם פותחו וכדאיותם הכלכלית הוכחה עם עליית מחירי הנפט ומוצריו. מיחזור שקיות התעכב משמעותית בשל הכמות המועטה של חומר הנדרשת לייצור כל שקית.

בעשור האחרון לאחר שמחקרים הגדירו את שקיות הניילון למיניהן כסכנה גלובלית לאיכות הסביבה ובמדינות מסוימות נאסר השימוש בהן החלו לפתח טכנולוגיות המסוגלות להתמודד עם הבעייתיות שבמחזור שקיות הניילון. טכנולוגיות אלו הביאו לכך שכיום מתחילים לראות כדאיות כלכליות במחזור גם של מוצר זה.

אמנם היה ניסיון ליצירת שקיות מחומרים מתכלים אולם שקיות אלה רק התפוררו ויצרו אבק פלסטיק הטומן בחובו נזק גדול יותר מהחומר הפלסטיק הרגיל.

לקריאה נוספת:

שקיות ניילון

הבעיה העיקרית במחזור שקיות היא השונות הרבה בין סוגי השקיות השונות והעובדה שמרבית שקיות הניילון מושלכות לאשפה ביחד עם חומרים אורגניים וזבל אחר.

מציאות זאת מחייבת תהליכי הפרדה ומיון שאינם פשוטים אך בשילוב חיישנים מתקדמים ורובוטיקה תעשייתית ניתן היום להתגבר על בעיית המחזור של שקיות ובלבד שאזרחי העולם כולו יתגייסו לאיסוף וריכוז השקיות למרכזי המיחזור.

שקיות נייר – מול שקיות ניילון

במשך תקופה מסוימת נעשה ניסיון לחזור ולהשתמש בשקיות נייר לשם תרומה לאיכות הסביבה ואולם כאשר בוחנים סוגיה זאת לעומק עלינו לזכור שהשימוש המסיבי בנייר שמקורו בתעשיית העץ גורם להכחדת אזורים נרחבים של יערות והשפעה שלילית על האקלים הגלובלי. השפעה שלעתים הנה בלתי הפיכה.

מכאן שכאשר אנו בוחנים לעומק את השימוש בשקיות ניילון או שקיות נייר מסתבר שהנזק משקיות הניילון הנו בר תיקון ונובע מחוסר התמודדות עם תוצרי זיהום של האדם ואם יושקעו מספיק מאמצי פיתוח ניתן יהיה למנוע זיהום עתידי. שקיות נייר ומוצרי נייר גורמים להכחדת של אזורי יערות ומהווים סיכון מצטבר על איזון האקלים הגלובלי.

חשוב לציין שחומרי הגלם הממוחזרים משקיות הניילון מאפשרים שימושים חוזרים ולעתים מחליפים אפילו את השימוש בעץ (ייצור ספסלים וקורות לדקים). כמובן שחומרים אלה משולבים בייצור של מוצרים תעשייתיים שונים.