חובת הנגשה לנכים

מה בין המרחב הציבורי לפרטי בנושא חובת הנגשה לנכים משמעות תקנות הנגישות הנובעות מחוק שוויון זכויות 1998 חובת הנגשה לנכים מעוגנת בתקנות הנגישות המפורטות שמסתמכות על החוק לשוויון זכויות לאנשים…

תאונות בעבודות חפירה

תאונות באתרי בניה בזמן ביצוע עבודות חפירה עבודות חפירה מתבצעות כמעט מדי יום בכל עיר במדינת ישראל.אם אלו עבודות בניין, חפירה עבור שיפוץ וחידוש תשתיות, הקמת סביבה ירוקה, הריסת מבנים…

היתר הריסה

האם יש צורך בהיתר להריסת מבנה ארעי היתר הריסה ופינוי בנייה לא חוקית בהתאם לתקנות היתר הריסה הוא חלק בלתי נפרד מהיתר הבנייה של מבנה חדש שנבנה במקום מבנה קיים.…

קורס רכזי נגישות

נגישות היא נושא זר להרבה וקרוב ללב להרבה יותר, לא מעט אנחנו נתקל באדם עם נכות כזו או אחרת. כדי להנגיש את מקומות העבודה לאנשים בעלי מוגבלויות, נחקק חוק שוויון…

העברת מבנים ניידים עם מנוף

היתרון הברור במבנים ניידים הוא היכולת לשנע אותם ממקום למקום. כך קמו להם יצרני יבילים, ומובילים המשנעים את אותם יבילים. דבר זה עובד לטובת התיישבויות צעירות בכל רחבי הארץ, בה…

האם צריך יועץ בטיחות במסיבות טבע

לחגוג ולחזור בשלום אוהלי ענק ו-DJ בפיקוח יועץ בטיחות יועץ בטיחות, קונסטרוקטור מופקד באירועים המוניים על תכנון ובקרת איכות ובטיחות ההקמה של מתקנים ארעיים. כמו כן מוטל עליו תכנון ושמירה…