היתר הריסה

האם יש צורך בהיתר להריסת מבנה ארעי

היתר הריסה ופינוי בנייה לא חוקית בהתאם לתקנות

היתר הריסה הוא חלק בלתי נפרד מהיתר הבנייה של מבנה חדש שנבנה במקום מבנה קיים.
העיקרון הוא כי כל מבנה אשר נדרש לבנייתו היתר בנייה כחוק מחייב הוצאת היתר הריסה לפני ביצוע ההריסה.

אנו מכירים מקרים רבים של בנייה לא חוקית אולם עצם הגדרתה "בנייה" שבוצעה ללא היתר בנייה.
מחייבת הגשת בקשה לקבלת היתר להריסה של מבנה זה גם כאשר מדובר במבנה ארעי או זמני.

קבלת היתר הריסה מחייב הגשת תכניות מפורטות מטעם שהוכנו על ידי אדריכל. התוכניות המוגשות לאישור הרשות המקומית חייבות להיות מאושרות בטרם תתחיל בפועל להתבצע הריסת מבנים.

היתר בנייה והיתר הריסה שלובים זה בזה כאשר מדובר בתוכנית פינוי בינוי או התחדשות עירונית.
כמו כל תהליכי הבנייה גם תהליך הריסת מבנים מחייבת פיקוח הדוק של מנהל עבודה מוסמך.

מה כולל היתר לעבודות הריסת מבנה ארעי זמני ומבנה קבוע

עבודות הריסה חייבות להתבצע בהתאם לתקנות הריסת מבנים הן לצורך שמירה על בטיחות העובדים והסביבה הפיזית.
אך גם לצורך עמידה בדרישות הנחיות המשרד לאיכות הסביבה והדרישה למחזר את פסולת הבניין לאחר הריסתו.

היתר הריסת מבנה ארעי תתיחס לחומר ממנו הוא בנוי ותצביע על הטכניקה בה יש להשתמש כדי להורסו.
כאשר מדובר בהיתר הריסה למבנה רב קומות תכלול בקשת ההיתר את כלל הפעולות אותן יש לבצע.

כולל תהליכי הריסה מתוכננים וסדר פעולות כגון פיצוץ מבוקר, ניסור קורות בטון, כניסת צמ"ה ותהליכי הפינוי.
היתר הריסה כולל גם הנחיות פינוי הפסולת למחזור ובמקרים של מבנה בשטח העולה על 2000 מ"ר נדרשת הצגת הערכה הנדסית של כמויות הפסולת המיועדות בהתאם לגודל המבנה.

הערכה מקדימה תכלול הערכת כמויות וחלוקה לחומרים השונים כגון:
ברזל, בטון /אבן, מוצרי זכוכית ומוצרים נוספים אשר מיועדים כולם למחזור.
שונה ממבנה ארעי מבנה בטון/אבן ששטחו גדול מ-2000 מ"ר מחייב גם גריסת פסולת בניין לצרכי מחזור.

היתר הריסה

הריסת מבנה זמני, ארעי ומבנה קבוע, באופן חלקי

כל שינוי במעטפת, החזיתות החיצוניות של מבנה מחייבת קבלת היתר בנייה והריסה.
אמנם כיום קיים ויכוח על מידת הסבלנות שיש לנקוט כלפי מי שערכו שינויים חיצוניים במבנה.

שינויים שיש הגורסים שיש למחול על ביצוע הבנייה ללא קבלת היתר בנייה כמתחייב בחוק.
שינויים כגון סגירת מרפסת, הקמת פרגולה וכו' שיכולים לשמש הילה לצווי הריסה אך לאחרונה יש רצון לשנות את החוק.

כאשר יש צורך בהריסה חלקית של מבנה לצורך בניית תוספת או שינויי חיצוני של המבנה.
הדבר מחייב קבלת היתר בנייה.
בהיתר הבנייה אמורה להיכלל גם תוכנית הריסה, של חלק המבנה אשר במקומו ייבנה החלק חדש.

לדוגמא בבית צמוד קרקע אם מחליטים להרוס גג רעפים ולעלות עוד קומה ולעבור לגג שטוח.
תוכנית הבנייה תכלול את התוכניות ואמצעים להריסת הגג הקיים לפני בניית הקומה הנוספת.

הריסת ממבנה ארעי באופן חלקי גם אם במקור הוא בנייה לא חוקית

דוגמא טובה להריסת מבנה ארעי יכולה להיות תוכנית לשדרוג אולם אירועים בטבע הממוקם בשטח חקלאי למשל.
גם אם בשלב ראשון הוא היה בגדר בנייה לא חוקית ולא הוגשה בקשה או התקבלו היתרים לבנייתו.

בנייה לא חוקית נפוצה ביותר בעיקר במתכונת של בנייה חלקית אך גם בבנייה של מבנים ארעיים גדולים.
גם כאשר חלקו של המבנה הארעי הוא מאין אוהל גדול עדיין זהו מבנה לכל דבר ועניין ומחייב היתר בנייה והריסה.

במקרים רבים אולמות אירועים אלה נבנו תחילה ללא היתרים ואישורים, אך כעבור זמן, על מנת לקבל רישיון עסק, עברו תהליך התאמה וקבלת אישורי פעילות.

מרגע שקיבל מבנה ארעי היתר ואושר לאכלוס באופן חוקי.
כל שינוי חיצוני מחייב קבלת היתר על מנת לשמור על הבטיחות ועל מנת להמשיך ולעמוד בתקני בטיחות.

לסיכום:

כל מבנה אשר מחייב תהליך בקשה לקבלת היתר בנייה ורישוי להקמתו מחייב גם קבלת היתר להריסתו החלקית או המלאה.
גם אם זהו מבנה שהוגדר בנייה לא חוקית.