נטורופתיה – הנת"צ החדש דרך של מערכת הבריאות

האם הנטורופתיה כובשת את מקומה כחלק מדרך המלך של הרפואה המודרנית?

נטורופתיה הנה חלק בלתי נפרד מהרפואה המשלימה אשר עושה שימוש באמצעים וטכנולוגיות ריפוי מסורתיות ששורשיהם נטועים לעיתים, בהיסטוריה של אלפי שנים. הנטורופתיה מתייחסת אל אל האדם השלם כמערכת מורכבת שלה תת מערכות. מערכות אשר בהינתן התנאים המתאימים קיימים במערכות אלה כוחות ריפוי עצמיים בעלי פוטנציאל תרפויטי משמעותי וחסר תחליף.

על מנת לעורר כוחות ריפוי טבעיים, עצמיים אלה ולהביאם לידי ביטוי בפועל, כדי להתמודד עם שיבושים או פגיעות בתפקודי אחת ממערכות גופנו. בין אם אנו חווים חוסר תפקוד במערכת מרכזית או תת-מערכת שהשפעתה אמנם שולית אך עלולה לגרום לשיבושים ביתר המערכות. הנטורופתיה מציעה דרכים כדי לעורר את הכוחות התרפויטיים הטבעיים אשר מצויים בכל אחד ואחת מאיתנו.

לקריאה נוספת:

כוחות ההחלמה הטבעיים המצויים בנו – הנטורופתיה

כיום גם חוקרי התא והמיקרואורגניזם וכל שכן גם חוקרי הפיזיולוגיה, מדעי המוח והפסיכיאטריה. מקבלים את הגישה הגורסת כי קיימים בכל מערכות גופנו מנגנונים אשר תפקידם הוא להשיב את האיזון לכל מערכת שבה אבד האיזון. הבנה וקבלה של עובדה זאת כנקודת מוצא. נקודה הרואה בכל פתולוגיה מצב של חוסר איזון תפקודי שעל מנת לרפאו יש להשיבו לאיזון משותפת כיום לכל העוסקים ברפואה.

הנטורופתיה משתמש בכלים טבעיים על מנת לעורר את המערכות הטבעיות הקיימות בגוף לפעול למען השבת האיזון במערכת אשר תפקודה יצא מאיזון. דוגמה בולטת לכך ניתן למצוא בדרך ההתמודדות של הנטורופתיה עם חוסר איזון הורמונלי של בלוטת התריס למשל.

המרפא הנטורופת ימליץ למטופל להוסיף או לגרוע מזונות מסויימים, וידאג לשנות את הרגלי התזונה שלו ולשפרם ולהתאימם למצבו הייחודי. לעיתים ייעשה שימוש בצמחי מרפא טבעיים או בתוספי מזון שמקורם מהטבע אך לעולם תהייה ההתערבות מכוונת להחזיר את המערכות לאיזון, תפקוד תקין וטבעי.

הנטורופת עושה אך ורק שימוש בכלים שמקורם בטבע. כלים תרפויטיים אשר מטרתם לעורר או לדכא פעילות ותגובות פיזיולוגיות של הגוף באופן טבעי.

נטורופתיה

רפואה מערבית ואורח חיים

אחד הכלים הנפוצים ביותר בדרך להשבת האיזון למערכות הגוף השונות הוא שינוי והתאמת אורח החיים באופן מותאם אל מבנהו הייחודי של כל מטופל ומטופל מתוך ראייה כוללת ורב מערכתית.
נקודת מבט זאת על האדם השלם מאפיינת את הנטורופתיה ומתוכה מנסה המטפל הנטורופת להתאים את אורח החיים למטופליו. כיום גם הרפואה המודרנית רואה בהתאמת אורח חיים בריא ככלי מרכזי הן ברפואה מונעת והן כאמצעי להתמודדות עם מצבים קליניים מגוונים.

הרפואה המודרנית מאמצת לחיכה גישות ואמצעי טיפול מגוונים מתוך הרפואה האלטרנטיבית. זאת בעיקר בשל הישגים התרפויטיים של גישות אלה במצבים בהם הרפואה המערבית לא הצליחה להתמודד.

כיום רופאים רבים משלבים את הטיפולים והגישות האלטרנטיביות, כחלק מתהליכים טיפוליים כוללים. זאת על אף שרופאים רבים אינם נוטים ליחס משמעות לאמצעים התרפויטיים של הרפואה האלטרנטיבית.

חשוב לציין שכיום בעיקר בשל דרישות מטופלים מרבית הביטוחים המשלימים מאפשרים גםם הם קבלת טיפולים אלטרנטיביים כחלק מביטוחי הבריאות.