שירותי קצין בטיחות בתעבורה

האצלת סמכויות ניהוליות לשירותי קצין בטיחות בתעבורה אינה התנתקות מאחריות

מינוי קצין בטיחות בתעבורה לניהול צי הרכב גם בארגונים וחברות קטנות

שירותי קצין בטיחות בתעבורה הנם שירותים אותם מחויב על פי חוק לצרוך כל ארגון, חברה או מפעל אשר מספר כלי הרכב הפרטיים שלו מגיע ל-40 ומעלה, או שבבעלותו 20 כלי רכב כבדים (או רכבי הסעות) או שבצי הרכב שלו 20 כלי רכב מסוגים שונים (קיימים סייגים נוספים).
גם חברות ליסינג תפעולי ודומיהן מחויבות במינוי קצין בטיחות בתעבורה שם יכול להתמנות בעל תפקיד לפיקוח על 250 כלי רכב פרטיים וכך גם חברות מוניות וכדומה.

בכל מקרה שבו לא ממונה קצין בטיחות לניהול צי הרכב. אם כעובד החברה ואם על ידי התקשרות עם חברה המספקת שירותי קצין בטיחות בתעבורה במיקור חוץ. האחריות הישירה לכל התחומים הנוגעים לתפעולו של צי הרכב, רובצת לפתחם של הגורמים הבכירים ביותר בחברה. המנכ"ל והבעלים.

כל תפקידי הניהול ארוכי הטווח של צי הרכב, אך גם ההשלכות מתפעולו היומיומי, הם באחריות הישירה של הגורמים הבכירים ביותר בחברה. גם אם מונה בעל תפקיד פנימי של החברה (שאינו קצין בטיחות כהגדרתו בחוק), לנהל את את ענייני הרכב השוטפים של החברה ("קצין רכב"). הוא אינו בעל האחריות החוקית. מינויו אינו פוטר את הבעלים או המנכ"ל מאחריות ישירה.

שירותי קצין בטיחות בתעבורה

דוגמא להימנעות משימוש בשירותי קצין בטיחות בתעבורה ותוצאות אפשריות

נהוג לתת לדוגמה חברה קטנה למכירה והפצת מוצרי מזון שלה משרדים ושטחי אחסון. החברה מחזיקה 7 משאיות בינוניות, 2 מלגזות בשטח תפעולי, 3 רכבים פרטיים של אנשי מכירות, ו-5 רכבי מנהלים. יחד מונה צי הרכב של החברה 17 כלי רכב. על פי דרישות החוק, אין חובה להפקיד את ניהול צי הרכב הזה בידי קצין בטיחות בתעבורה.

בחברה שנזכרת בדוגמה, מונה אחד מאנשי המכירות להיות אחראי על רכבי החברה הפרטיים. אחד מנהגי החברה הוותיקים מונה לאחראי על המשאיות והמלגזות. אולם ללא קשר לחלוקת התפקידים הפנימית בחברה, אחריות לתפעול ותחזוקה של צי הרכב כולו בחברה שנזכרת בדוגמה, מוטלת על כתפיו של הבעלים והמנכ"ל כולל השלכות אפשרויות של תקלות בשטח התפעולי ובחוץ, עבירות תנועה, תאונות, וכו'.

החברה הקטנה הזאת הייתה יכולה להתקשר עם גורם (מקצועי) המספק שירותי קצין בטיחות שהיה חוסך לה משאבי ניהול רבים והיה מאפשר לכל הגורמים בחברה להשקיע את מיטב זמנם והאנרגיות במיצוי תפקידם.

שירותי קצין בטיחות בתעבורה

מעבר ממינוי "קציני רכב" להסתמכות על שירותי קצין בטיחות בתעבורה מקצועיים

שירותי קצין בטיחות בתעבורה, הנם אמצעי ניהול מועדף ומקובל בשימוש, גם בחברות וארגונים קטנים. ארגונים אשר מספר כלי הרכב בצי הרכב שלהם אינו מחייב זאת. בהתאם לדרישות תקנות התעבורה.

מינויו של קצין בטיחות בתעבורה לניהול ציי רכב הינו חובה, כאשר מספר כלי הרכב עולה על רף הקבוע בתקנות. אולם כיום מקובלת הגישה הגורסת, כי גם ארגונים וחברות, אשר מספר כלי הרכב שלהם אינו מחייב זאת יכולים להפיק תועלת רבה לטובת הארגון כאשר נעזרים בשירותי קצין בטיחות בתעבורה כמנוף ניהולי בעל תרומה לארגון כולו.

קצין בטיחות בתעבורה שמונה לנהל את צי הרכב פותר את הבעלים (או המנכ"ל) מהצורך בקביעת נהלים לתחזוקה, ותפעול שותף כולל כתיבה ועדכון הוראות הפעלה ופיקוח על יישום ההוראות בכל סוגי הרכבים של החברה (פרטיים עבודה ומשאיות – בדוגמא). טיפול מול גורמי אכיפה ושמירה על ספר רכב עדכני ועוד פעולות רבות אותם מבצע קצב"ת מקצועי.

כיום נוהגות גם חברות קטנות ובינוניות, להתקשר לחברה המספקת שירותי קצין בטיחות בתעבורה במיקור חוץ. למנות בעל תפקיד בהיקף משרה היחסי לפי מספר כלי הרכב שלה. ובכך לשחרר את הבעלים או מנכ"ל החברה מאחריות לניהול צי הרכב.

חשוב להדגיש כי תיקונים לתקנות התעבורה הנוגעים לתפקיד קצין בטיחות בתעבורה מעצימים את תפקידו ומחייבים את גורמי ניהול בכירים להיות מעודכנים על ידי הקצב"ת. לצד חיזוק מעמדו של הקצב"ת כבעל הסמכות העליונה בנושאים הקשורים לתפעול תקין וחוקי של צי הרכב.